7 Glenbrae Drive, Harrington Park  
  4    2    2     0    0    0     0    0    0